Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29782
Title: Підвищення ефективності підготовки палива для котлів ТЕС
Other Titles: Increase of efficiency of fuel preparation for boilers TTP
Authors: Яценко, Ігор Ігорович
Keywords: ПАЛИВО
ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОТЕЛЬНИЙ АГРЕГАТ
НАВАНТАЖЕННЯ
ТИСК
ТЕМПЕРАТУРА
ТЕПЛОНОСІЙ
КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ
РЕЖИМ РОБОТИ
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Яценко, І. І. Підвищення ефективності підготовки палива для котлів ТЕС: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю 144 "Теплоенергетика" (освітня програма "Теплоенергетика) / І. І. Яценко.- Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2018.- 84 с.
Series/Report no.: Теплоенергетика;
Abstract: Мета дослідження – проведення аналізу роботи та розробка ефективних режимів роботи котлів ТЕС при різних заходах з підготовки палива. Основні завдання дипломної роботи: - аналіз існуючих втрат тепла у котлі та залежніть ККД від цього; - розробка методів та методики покращення ККД котлів ТЕС; - оптимізація режимів роботи котельних агрегатів, яка полягає в знаходженні сукупності варійованих факторів, при яких обрана цільова функція і коефіцієнт корисної дії приймають екстремальні значення. Результатом роботи є побудовання математичної моделі, яка описує залежність ККД від частки палив, продуктивності котла, вмісту кисню й ін.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29782
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_М_ТЕПм17_Яценко_ІІ.pdf
  Restricted Access
1,46 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.