Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29781
Title: Розробка інтелектуальної системи управління вітроенергетичною установкою
Other Titles: Development of intellectual control system of wind power plant
Authors: Шитець, Денис Ігорович
Keywords: ТОЧКИ МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ
ВІТРОУСТАНОВКА
НЕЙРОННА МЕРЕЖА
MATLAB
SMART GRID
ВАХ
ПТИМІЗАЦІЯ
АЛГОРИТМ
НАВЧАННЯ МЕРЕЖІ
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Шитець, Д. І. Розробка інтелектуальної системи управління вітроенергетичною установкою: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня "магістр" за спеціальністю 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (освітня програма "Електроенергетика. електротехніка та електромеханіка") / Д. І.. Шитець.- Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2018.- 92 с.
Series/Report no.: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
Abstract: Об'єкт дослідження – процеси перетворення кінетичну енергію вітру в механічну енергію. Мета роботи – Розробка системи управління кутом нахилу лопаті, що забезпечує максимальне передавання кінетичну енергію вітру в механічну енергію обертання вітрового колеса. Для цього здійснювалося дослідження структурної схеми установки та проаналізовано її. Моделювання відбувалося за допомогою програмного пакету Matlab в Simulink. Завданням системи є розробка системи управляння кутом лопаті вітроколеса за заданої швидкості вітру з метою максимізації механічної потужності установки.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29781
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_М_ЕСАм17_Шитець_ДІ.pdf2,49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.