Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2978
Title: КЛАСИФІКАЦІЯ НАЦІОЛОГІЧНИХ СТУДІЙ В АСПЕКТІ СОЦІАЛЬНОЇ ОНТОЛОГІЇ
Authors: Мошовський, Тарас Михайлович
Keywords: класифікація націологічних студій
соціальна онтологія
Issue Date: 7-Dec-2011
Abstract: В статті пропонується класифікація наявних на сьогодні концепцій «нації» з позиції відношення нації до буття. Шляхом ретроспективного огляду націологічних студій автор показує, що в них нація постулювалася чи то як об’єктивно притаманний історії феномен, що має реальні наочні ознаки, чи то як спільність, в якій первинну роль грає самосвідомість референтної групи, чи то як суто умоглядний конструкт політиків, який не має під собою жодних реальних підстав.
Description: В статье предлагается классификация существующих к этому моменту концепций «нации» с позиции отношения нации к бытию. Путем ретроспективного обзора нациологических исследований автор показывает, что нация в них постулируется либо как объективно присущий истории феномен, который имеет реальные, очевидные признаки, либо как общность, в которой первичную роль играет самосознание референтной группы, либо как чисто умозрительный конструкт политиков, который не имеет под собой никаких реальных оснований.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/2978
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри філософіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.