Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29755
Title: Економічне оцінювання
Authors: Фіщенко, Оксана Миколаївна
Keywords: бізнес, вартість, фінансово-математичний апарат, витратний підхід, прибутковий підхід, порівняльний підхід, нематеріальні активи
Issue Date: 2019
Publisher: ДВНЗ Донецький національний технічниц університет
Abstract: Конспект лекцій містить теоретичний матеріал згідно вимогам освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”.
Description: Конспект лекцій з варіативної навчальної дисципліни циклу підготовки спеціалістів «Економічне оцінювання» для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29755
Appears in Collections:0рганізаційно-методичні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Конспект_лекций.doc1,36 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.