Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29743
Title: Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічнихнаук зі спеціальності 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки
Other Titles: Кваліфікаційна наукова праця
Authors: Золотарьова, Оксана Вікторівна
Keywords: обдарованість
обдаровані діти
загальноосвітні школи
педагогічна підтримка
педагогічна підтримка обдарованих дітей в Ізраїлі,
виявлення обдарованих дітей в Ізраїлі,
навчально-виховні програми
підготовка вчителів до роботи з обдарованими дітьми
Issue Date: Oct-2017
Abstract: Золотарьова О. В. Педагогічна підтримка обдарованих дітей в загальноосвітніх школах Ізраїлю. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (доктора філософії) зі спеціальності 13.00.01 ‒ загальна педагогіка та історія педагогіки. – Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. ‒ Київ, 2017. Робота присвячена аналізу теоретичних засад і практичної реалізації педагогічної підтримки обдарованих учнів в державі Ізраїль з метою їх подальшого використання для розвитку й удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми в Україні. У процесі дослідження встановлено мету й завдання педагогічної підтримки дітей з високими здібностями в Ізраїлі, уточнено розуміння сутності педагогічної підтримки обдарованих школярів у країні, охарактеризовано її складові, а саме: законодавчо-нормативну освітню базу, діяльність державних центральних та муніципальних освітніх інституцій, приватних фондів, співпрацю загальноосвітньої та вищої шкіл, психологічну допомогу й соціалізацію обдарованих дітей. Розглянуто окремі концепції педагогічної підтримки обдарованих дітей у працях ізраїльських науковців. На основі аналізу історичної й науково-педагогічної літератури складено періодизацію формування й розвитку ізраїльської освіти обдарованих дітей. Охарактеризовано основні методи виявлення обдарованих учнів, досліджено практику проведення загальнодержавного тестування школярів на визначення обдарованості. Визначено основні форми й засоби навчання обдарованих учнів. Проаналізовано зміст популярних в Ізраїлі навчально-виховних програм для обдарованих школярів. Розглянуто практику роботи загальноосвітніх шкіл, центрів розвитку та спеціалізованих навчальних закладів для дітей з високими здібностями. Досліджено питання підготовки вчителів до роботи з обдарованими учнями. Уточнено розуміння терміна «педагогічна підтримка обдарованих дітей» ізраїльськими педагогами й науковцями. Проведено порівняння української та ізраїльської практики роботи з обдарованими учнями й запропоновано шляхи використання позитивного ізраїльського науково-педагогічного досвіду в Україні. Визначені наукова новизна й практичне значення результатів дослідження для подальшого удосконалення практики педагогічної підтримки обдарованих школярів та розвитку української педагогічної науки.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29743
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Zolotaryova OV.doc347 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.