Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29653
Title: Управління розвитком персоналу організації
Other Titles: Management of organization personnel development
Authors: Кузьменко, Аліна Олексіївна
Keywords: персонал, управління, розвиток, навчання, потреби, мотивація, стимулювання
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Покровськ, ДонНТУ
Citation: Кузьменко А.О. Управління розвитком персоналу організації / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» напряму підготовки 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці». – ДВНЗ «ДонНТУ», Покровськ, 2018.
Series/Report no.: Управління персоналом і економіка праці;
Abstract: Автором у випускній кваліфікаційній роботі досліджено напрямки використання та розвитку персоналу організації, вивчено мотивацію як функцію управління розвитком персоналу, зазначено особливості управління персоналом банку, здійснено аналіз діяльності, та фінансового стану та кадрового ресурсу АТ «Ощадбанк». За результатами проведеного дослідження наведено пропозиції стосовно управління розвитком персоналу організації, а саме застосування навчання для розвитку банку, покращення методики оцінки потреб працівників банку, як основи для застосування матеріального та нематеріального його стимулювання.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29653
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кузьменко А.О.pdf992,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.