Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29648
Title: «Обґрунтування технічних рішень енергопостачання допоміжних технологічних процесів вугільної шахти з використанням поновлювальних джерел»
Other Titles: Substantiation of technical solutions for power supply of auxiliary technological processes of a coal mine with the use of renewable sources
Authors: Кузьміна, Кіра Сергіївна
Keywords: шахта
вітрогенератор
сонячна батарея
випрямляч
інвертор
акумуляторна батарея
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Кузьміна К.І. Обґрунтування технічних рішень енергопостачання допоміжних технологічних процесів вугільної шахти з використанням поновлювальних джерел/Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 141 « Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» – ДВНЗ ДонНТУ, Покровськ 2018.
Series/Report no.: Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
Abstract: У роботі проведений аналіз електроживлення адміністративно-побутового комплексу гірничого підприємства від нетрадиційних джерел енергії; спроектовано електропостачання шахти з вибором необхідного обладнання; розроблені схеми електроживлення та управління джерелами енергії, виконані техніко-економічні обґрунтування прийнятих рішень.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29648
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДИПЛОМ! КУЗЬМИНА К. С._20180618.pdf2,29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.