Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29644
Title: Розробка системи очищення оборотної води установки мокрого гасіння коксу
Other Titles: Development of the system of cleaning of the reversible water of the coke wet extinguishing installation
Authors: Григорян, Лариса Бабкенівна
Keywords: Мокре гасіння коксу
Гідроциклон
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Покровськ, ДонНТУ
Citation: Григорян Л.Б. Розробка системи очищення оборотної води установки мокрого гасіння коксу : Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 133 «133 Галузеве машинобудування» (спеціалізація «Обладнання перероблювальних технологічних комплексів»)/ Л.Б Григорян– Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2018.-109с.
Series/Report no.: Техніка переробки сировинних матеріалів;
Abstract: Одним з основних джерел шкідливих викидів в атмосферу на коксохімічному виробництві є процеси, які пов'язані з гасінням мокрим гасінням коксу оборотною водою, яка містить крім хімічних домішок значну кількість дрібнодисперсних шламів. Для вирішення цієї проблеми пропонується використовувати систему, яка містить гідроциклон та контур для виділення частинок певної фракції. В даній роботі розроблена математична модель роботи гідроциклону. Розраховано параметри гідроциклону і геометричні розміри гідроциклону. Проведено моделювання гідроциклону з використанням ANSYS. Отримано графік залежності кількості очищених частинок у гідроциклоні від неочищених частинок протягом 1500 інтеграцій. За результати моделювання отримано ефективність роботи гідроциклонів. Проведено моделювали процесу кроссфільтрації за допомогою ANSYS. Досліджено, як змінюються параметри потоку в залежності від об'ємної продуктивності. Встановлена залежність тиску на вході від об'ємної продуктивності в трубчастому модулі с п’ятьма мембранами.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29644
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Григорян Л.Б , група ТПМм-16, Кваліфікаційна робота магістра.pdf
  Restricted Access
5,77 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.