Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29586
Title: Підвищення ефективності молоткових дробарок для дроблення сировинних матеріалів
Other Titles: Improving the efficiency of hammer crushers for crushing raw materials
Authors: Салехов, Олександр Ігорович
Keywords: Молоткова дробарка
Процес дроблення
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Покровськ, ДонНТУ
Citation: Салехов, О.І. Підвищення ефективності молоткових дробарок для дроблення сировинних матеріалів: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Техніка переробки сировинних матеріалів»)/О.І.Баранов.- Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2018.- 93с.
Series/Report no.: Техніка переробки сировинних матеріалів;
Abstract: В рамках даної магістерської роботи було науково обґрунтувано раціональні параметри молотка, ротора молоткової дробарки. Підібрано необхідне обладнання, яке дозволить автоматизувати процес виявлення залишкового ресурсу молоткової дробарки. Для дослідження було обрано молоткову дробарку ДМЕ-17х 14,5 з рухомою плитою і очисним конвеєром, ця конструктивна особливість, дробарки яка самоочищується є дуже важливою її перевагою перед іншими конструкціями молоткових дробарок для дроблення вологої сировини. Встановлено, що молотки мають самий низький ресурс, тому і здійснюють головний вплив на терміни міжремонтного періоду. В ході роботи було встановлено раціональну конструкцію робочого органу (валу, ротора, дисків і молотків) дробарки, та розроблено параметричні З Б моделі ротора, молотка для дослідження при симуляції процесу дроблення у молоткової дробарці. Створено моделі навантаження робочого органу і перевірки роторів на міцність, принцип розрахунку полягає у визначенні переміщення молотків (кут повороту) і впливу нагрузки на робочий орган при двох видах удару. На основі аналізу результатів моделювання напружено-деформованого стану ротора і молотка з урахуванням фактичних навантажень обраний раціональний параметр робочого органу дробарки і доведена його ефективність. Згідно з дослідженнями, технічного ресурсу окремих вузлів молоткових дробарок визначено, що молотки мають самий низький ресурс, тому і здійснюють головний вплив на терміни міжремонтного періоду
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29586
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_М_ТПМм17_Салєхов_ОI.pdf
  Restricted Access
1,63 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.