Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29585
Title: Вдосконалення обладнання для зневоднення сипкових матеріалів
Other Titles: Improvement of equipment for dewatering bulk materials
Authors: Мінаєв, Ілля Ігорович
Keywords: Зневоднення
Центрифуга
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Покровськ, ДонНТУ
Citation: Мінаєв, І.І. Вдосконалення обладнання для зневоднення сипкових матеріалів: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Техніка переробки сировинних матеріалів»)/ І.І.Мінаєв.-Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2018.- 81с.
Series/Report no.: Техніка переробки сировинних матеріалів;
Abstract: Вдосконалення обладнання для зневоднення сипких матеріалів є актуальною темою так як вода широко використовується у багатьох технологічних процесах. Видалення води з матеріалів потребує енерговитрат та обладнання. Об’єкт дослідження - центрифуги для зневоднення сипких матеріалів Мета роботи — обґрунтувати способи вдосконалення центрифуг для сипких матеріалів Методи дослідження - математична модель зневоднення сипких матеріалів у центрифугах безперервної дії. Встановлено залежність зміни середнього розміру осаду на від розмірів отворів ротору центрифуги. Виявлена закономірність між частотою обертання та фактором розділення. Рекомендовані шляхи вдосконалення роботи центрифуг.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29585
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_М_ТПМм17_Мінаєв_ІІ.pdf
  Restricted Access
1,55 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.