Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29584
Title: Вдосконалення обладнання для змішування дисперсни мас
Other Titles: Improvement of equipment for mixing disperse masses
Authors: Власов, Микита Миколайович
Keywords: Мішалка
шнек
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Покровськ, ДонНТУ
Citation: Власов, М.М. Вдосконалення обладнання для змішування дисперсни мас :Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Техніка переробки сировинних матеріалів»)/ В.В. Власов.-Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2018.- 88 с.
Series/Report no.: Техніка переробки сировинних матеріалів;
Abstract: Вдосконалення обладнання для змішування дисперсних мас є актуальною темою у зв’язку зі значними енерговитратами, які витрачаються на процес перемішування, витратами часу на проведення процесу. Об’єкт дослідження - обладнання для змішування дисперсних мас. Мета роботи - обґрунтувати способи вдосконалення обладнання для змішування дисперсних мас. Методи дослідження - математична модель роботи обладнання для перемішування на основі критеріальних рівнянь моделювання параметрів перемішування мішалки з використанням Solid Works. Проведено оцінку надійності ємності з мішалкою методом «Дерево відмов». Рекомендовані напрямки вдосконалення мішалки, визначено раціональний робочий режим роботи мішалки.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29584
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_М_ТПМм17_Власов_ММ.pdf
  Restricted Access
3,01 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.