Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2952
Title: Вплив еквівалентної довжини хвилі на точність біспектрального телевізійного пірометра
The influence of the equivalent wavelength to the accuracy of the bispectral television pyrometer.
Authors: Маркін, М.О.
Маркіна, О.М.
Порєв, В.А.
Markin M.O.
Markina O.M.
Poryev V.A.
Keywords: Телевізійна пірометрія
(мультиспектральна пірометрія
моноспектральна пірометрія
МТП
Issue Date: 2008
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Обчислювальна техніка та автоматизація”. Випуск 129(14)/ Редкол.: Башков Є.О. (голова) та ін. — Донецьк: ДонНТУ, 2008. — 211 с
Abstract: Телевізійні пірометри, які забезпечують виборку тисяч точок в реальному масштабі часу з найвищим на сьогодні просторовим розрізненням, є адекватним засобом контролю динамічних температурних полів складної форми. При цьому в діапазоні температур, який відповідає діапазону температур та технологічним параметрам зонної плавки, похибка вимірювання температури може на порядок перевищувати допустиму. Врахування залежності похибки вимірювання температури від похибки визначення ЕкДХ дозволить не тільки провести оцінку похибки вимірювання температури, але й вжити заходів щодо зменшення похибки визначення ЕкДХ, що, в свою чергу, забезпечить підвищення точності вимірювання температури.
The problem of using the bispectral television pyrometer for the measurement of the temperature of the melting zone is analyzed. The influence of the error in the determination of the equivalent wavelength to the error of the temperature measurement is analyzed. The practical recommendations on the increasing the accuracy of bispectral television pyrometers is presented.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/2952
Appears in Collections:Випуск 14 (129)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Маркин_Маркина_Порев.pdf104,03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.