Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29514
Title: Отримання раціональних параметрів процесу сфероінізації при грануляції сипких матеріалів
Other Titles: Obtaining rational parameters of the process of spheroinization in the granulation of bulk materials
Authors: Лойко, Семен Олександрович
Keywords: сфероінізатор
раціональні параметри
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Покровськ, ДонНТУ
Citation: Лойко С.О. Отримання раціональних параметрів процесу сфероінізації при грануляції сипких матеріалів: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Техніка переробки сировинних матеріалів»)/ С.О.Лойко.- Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2018.-93с.
Series/Report no.: Техніка переробки сировинних матеріалів;
Abstract: В рамках даної магістерської роботи було науково обґрунтувано раціональні параметри та найбільш доцільне обладнання для грануляції. Для дослідження було обрано сфероінізатор з фрикційною плитою, яка є дуже важливою складовою частиною сферонізатора, має рифлену поверхню для збільшення сил тертя. Встановлено, що шаблон фрикційної пластини з перехресним рисунком найбільше впливає на властивості гранул який відрізняються високою питомою продуктивністю та хорошим ефектом класифікації. В ході роботи були створенні чисельні моделі фрикційної плити, та розроблено різні параметричні 3D моделі фрикційних плит для дослідження при симуляції процесу грануляції у сфероінізаторі. Для моделювання механічної поведінки твердих частинок сипких матеріалів було застосовано метод дискретних елементів (МДЕ, DEM). Технологія методу моделювання дискретних матеріалів (Discrete Element Method) дає можливість прогнозувати моделювання для всіх сипких матеріалів, а це, в свою чергу, дозволяє оптимізувати та підвищити продуктивність обладнання, ефективність та вдосконалення матеріалів і процесу в цілому. Встановлено, що на процес отримання раціональних параметрів сфероінізаціїї при грануляції сипких матеріалів впливає конструкція сфероінізатору (особливо фрикційної плити), властивості грануляту та швидкість обертання плити сфероінізатору.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29514
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_М_ТПМм-17_Лойко_СО.pdf
  Restricted Access
2,61 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.