Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29512
Title: Визначення робочих параметрів газогенератора для газифікації вуглецевих матеріалів
Other Titles: Determination of the operating parameters of the gas generator for the carbonization of carbon materials
Authors: Баранов, Євген Володимирович
Keywords: Газифікація,
Газогенератор,
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Покровськ, ДонНТУ
Citation: Баранов, Є.В. Визначення робочих параметрів газогенератора для газифікації вуглецевих матеріалів: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Техніка переробки сировинних матеріалів») /Є.В.Баранов.- Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2018.- 102 с.
Series/Report no.: Техніка переробки сировинних матеріалів;
Abstract: Газова інфраструктура дуже розвинена, але використання природного газу та сланцевого газу стає все дорожче з кожним роком. На даний час актуальним є використання альтернативних джерел енергії. Газифікація як спосіб отримання сннтез-газу. Для дослідження процесів газифікації розроблена математична модель газогенератора у програмі SolidWorks. Визначенні необхідні геометричні розміри та параметри для установки газогенератора оберненого типу. Дані рекомендації щодо переваг використання синтез газу, як альтернативного джерела палива. Проведено моделювання потоку газоповітряної суміші газу в у системі SolidWorks. Отримані основні параметри для проектування промислових и полупромислових газогенераторів.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29512
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_М_ТПМм17_Баранов_ЄВ.pdf
  Restricted Access
6,25 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.