Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29506
Title: Розробка електронного пристрою контролю концентрації іонів хрому в стічних водах промислових підприємств
Other Titles: Development of an electronic device for monitoring the concentration of chromium ions in sewage of industrial enterprises
Authors: Сіденко, Сергій Андрійович
Keywords: електронний пристрій
вимірювання
концентрація
іон
хром
стічні води
іоноселективний електрод
температура
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Сіденко, С.А. Розробка електронного пристрою контролю концентрації іонів хрому в стічних водах промислових підприємств / Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи» спеціальності «Електронні системи». – ДВНЗ «ДонНТУ», Покровськ, 2018.
Series/Report no.: Електронні системи;
Abstract: Виконаний аналіз технологічних показників води у стічних водах промислових підприємств. Наведено аналітичний огляд методів вимірювання концентрації домішок у воді, проаналізовані їх переваги та недоліки. Вибрано для контролю концентрації іонів хрому в стічних водах потенціометричний метод з використання іоноселективний електродів, як найбільш перспективний і точний метод. Виконано розробку структурної схеми вимірювального пристрою концентрації іонів хрому в стічних водах промислових підприємств. На базі розробленої структурної схеми проведено проектування аналогової частини вимірювального пристрою. Розраховано вимірювальний канал концентрації іонів хрому, а також розроблено та обґрунтовано вимоги до каналу вимірювання температури, який потрібен для підвищення показників точності вимірювання концентрації активних іонів.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29506
Appears in Collections:ОС "Бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Б_ЕлС14_Сiденко_СА.pdf416,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.