Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2947
Title: Визначення ефективності складних систем. критерії оцінки ефективності гідрофізичних інформаційно-вимірювальних систем
Determination of efficiency of the difficult systems. Criterials of estimation of efficiency of hydrophysical informatively-measuring systems
Authors: Зорі, А.А.
Коренєв, В.Д.
Кузнєцов, Д.М.
Zory А.А.
Korenev V.D
Кuznetsov D.N
Keywords: Пропускна спроможність
Інформаційний критерій
Узагальнений статистичний критерій
Issue Date: 2008
Publisher: ДонНТУ
Citation: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Обчислювальна техніка та автоматизація”. Випуск 129(14)/ Редкол.: Башков Є.О. (голова) та ін. — Донецьк: ДонНТУ, 2008. — 211 с.
Abstract: Для підвищення ефективності гідрофізичних ІВС слід підвищувати точність вимірювань первинних параметрів водного середовища, скорочувати час зондування, підвищуючи швидкодію, знижувати витрати на виробництво і експлуатацію, підвищувати надійність, рівень автоматизації вимірювань і обробки інформації, знижувати енергоспоживання і т.п. Домінуючими чинниками при цьому будуть точність, швидкодія і вартість ІВС.
Considered the questions of determination of efficiency of informatively-measuring systems. The criterials of estimation of efficiency of hydrophysical informatively-measuring systems are developed in accordance with developed indexes.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/2947
Appears in Collections:Випуск 14 (129)
Статті кафедри ЕТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Зори_Коренев_Кузнецов.pdf126,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.