Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29447
Title: Методичні рекомендації щодо виконання завдань практичних занять з нормативної навчальної дисципліни «Логістика» для студентів ОС «Бакалавр», денної та заочної форм навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування
Authors: Мізіна, Олена Вікторівна
Keywords: функціональні області логістики, запаси, замовлення, складування, перевезення, планування
Issue Date: 2018
Publisher: Покровськ: ДонНТУ, 2018. – 57 с.
Citation: Затверджено навчально–методичним відділом ДонНТУ, протокол № 2 від 23.10.2018 р.
Abstract: У методичних рекомендаціях викладено загальні положення та тематичний зміст практичних занять з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Логістика». Методичні рекомендації призначені для студентів галузі знань 07 Управління та адміністрування ОС «Бакалавр», денної та заочної форм навчання. Методичні рекомендації містять завдання щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Логістика».
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29447
Appears in Collections:Методичні рекомендації до проведення практичних занять

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Мет.реком. до практ. Логістика_Мізіна.pdf1,2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.