Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29417
Title: АЛГОРИТМІЧНІ МЕТОДИ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ В РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ З КОЛАБОРАТИВНОЮ ФІЛЬТРАЦІЄЮ
Authors: Ярош, І.В.
Черняк, Т.О.
Клімаш, О.В.
Issue Date: 2018
Abstract: З моменту появи перших робіт по коллаборативній фільтрації в середині 1990-х років, рекомендаційні системи стали об'єктом пильної наукової уваги. Протягом останнього двадцятиліття була проведена велика робота як теоретичного, так і прикладного характеру, присвячена розвитку рекомендаційних систем. В даний час проблема рекомендаційних систем зберігає до себе великий інтерес, тому що в цій області залишається багато завдань, вирішення яких обіцяє безліч можливостей практичного застосування, що має допомогти користувачам справлятися з величезним обсягом інформації, а також забезпечити їх інструментами вироблення персоніфікованих рекомендацій.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29417
Appears in Collections:Кафедра прикладної математики та інформатики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЯрошИВ_ЧернякТА_КлимашАВ.pdf2,78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.