Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29168
Title: Конспект лекцій з дисципліни «Термодинаміка» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» денної та заочної форм навчання
Authors: Власенко, Микола Миколайович
Keywords: Тиск, температура, об'єм, рівняння стану, ізопроцеси, теплоємність, І, ІІ та ІІІ закони термодинаміки, теплові машини, ентропія, ентальпія, водяна пара
Issue Date: 21-Oct-2018
Abstract: Конспект лекцій містить основні поняття, визначення й розрахункові рівняння з термодинаміки, викладені відповідні фундаментальні закони, наведені змістовні й математичні моделі термодинамічних процесів у типових елементах термодинамічних систем. Конспект лекцій складений відповідно до вимог державних освітніх стандартів і може бути використаний для розширення знань студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика».
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29168
Appears in Collections:Науково-методичні праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Конспект лекцій Термодинаміка.pdfконспект лекцій з термодинаміки1,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.