Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29105
Title: Ринок і монополії в законодавстві про захист економічної конкуренції
Other Titles: Market and monopolies in the legislation of economic competition protection
Authors: Грудницький, Василь Миколайович
Keywords: Ринок, релевантний ринок, товарний ринок, монополії, конкуренція
Мarket, relevant market, goods market, monopolies, competition
Рынок, релевантный рынок, товарный рынок, монополии, конкуренция
Issue Date: 2014
Publisher: Вісник Донецького національного університету.
Series/Report no.: Серія В: економіка і право.;Вип. 1
Abstract: У статті розглянуті економіко-правові аспекти понять «ринок» і «монополії», їх місце та значення в законодавстві про захист економічної конкуренції. Виокремлено три групи відносин, що складаються на ринку: 1) ринкові, 2) конкурентні, 3) монопольні, які співвідносяться як загальні (загальними є ринкові відносини) і часткові (конкурентні і монопольні). Проведено класифікацію ринкових відносин на абстрактні та конкретні. Абстрактними є ринкові відносини взагалі, як феномен. Щодо конкретних ринкових відносин зазначено, що вони завжди є конкурентними, оскільки ринок апріорно передбачає конкуренцію. Якщо ринок є монопольним, то це не означає, що конкуренція на такому ринку відсутня, адже її потрібно захищати і в цьому випадку (захищати права потенційних учасників ринку). Відзначено, що для точного відображення сутності конкуренції мова має йти не про конкуренцію діяльності, а про конкуренцію інтересів. Така конкуренція є завжди, навіть на монопольному ринку, оскільки інтереси є завжди, навіть коли влада по їх реалізації обмежена. В статье рассмотрены экономико-правовые аспекты понятий «рынок» и «монополии», их место и значение в системе законодательства о защите экономической конкуренции. Выделены три группы отношений, которые складываются на рынке: 1) рыночные, 2) конкурентные, 3) монопольные, которые соотносятся как общие (общими являются рыночные отношения) и частичные (конкурентные и монопольные). Проведена классификация рыночных отношений на абстрактные и конкретные. Абстрактными являются отношения в общем, как феномен. Относительно конкретных рыночных отношений отмечено, что они всегда являются конкурентными, поскольку рынок априорно предусматривает конкуренцию. Если рынок является монопольным, то это вовсе не означает, что конкуренция на таком рынке отсутствует, ведь ее нужно защищать и в этом случае (защищать права потенциальных участников рынка). Отмечено, что для точного отображения сущности конкуренции речь должна идти не о конкуренции деятельности, а о конкуренции интересов. Такая конкуренция есть всегда, даже на монопольном рынке, поскольку интересы есть всегда, даже когда власть по их реализации ограничена.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/29105
ISSN: 1817-2261
Appears in Collections:Грудницький Василь Миколайович, к.ю.н., доцент кафедри ЕТДУА

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
380-775-1-SM .pdf294,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.