Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28873
Title: Застосування методу зворотного поширення похибки в задачах апроксимації багатовимірних нелінійних об’єктів степеневими рядами
Authors: Колларов, Олександр Юрійович
Алтухова, Тетяна Володимирівна
Keywords: багатомірний нелінійний об’єкт, ряд Тейлора, штучна нейронна мережа, ідентифікація, метод зворотного поширення похибки.
Issue Date: 26-Nov-2015
Publisher: Краматорськ, Краматорська типографія
Citation: Колларов О.Ю., Алтухова Т.В. Застосування методу зворотного поширення похибки в задачах апроксимації багатовимірних нелінійних об’єктів степеневими рядами // Наукові праці ДонНТУ Серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка» №2(21)’2015. ISSN 1996-1588. – С. 47-50
Abstract: В даній роботі розглянуто питання застосування алгоритму зворотного поширення похибки задля оптимізації значень коефіцієнтів багатовимірного функціонального ряду Тейлора з метою підвищення точності ідентифікації та апроксимації багатовимірних нелінійних об’єктів систем управління.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28873
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри електромеханіки та автоматикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.