Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28690
Title: Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Інфраструктура ринку» для студентів всіх форм навчання з напряму підготовки 6.030601«Менеджмент»
Authors: Мирошниченко, Ганна Борисівна
Keywords: біржа, страхова діяльність, банківські установи, рекламна діяльність, регулювання зайнятості
Issue Date: 2017
Publisher: Покровськ: ДонНТУ, 2017. – 80 с.
Citation: Затверджено навчально-методичним відділом ДВНЗ «ДонНТУ», протокол № 14 від 29.08.2017 р.
Abstract: Конспект лекцій з курсу «Інфраструктура ринку» розроблено відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Конспект містить лекційний матеріал з курсу, а також список літератури, що рекомендується. Призначено для студентів всіх форм навчання напряму 6.030601«Менеджмент».
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28690
Appears in Collections:Конспекти лекцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
конспект лекций ИР.pdf759,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.