Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28689
Title: Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Теорія організацій» для студентів всіх форм навчання із напряму підготовки 6.030601«Менеджмент»/ Уклад. Г.Б. Мирошниченко, Л.М.Василишина
Authors: Мирошниченко, Ганна Борисівна
Василишина, Любов Миколаївна
Keywords: організація, система, середовище, самоорганізація, організаційне проектування
Issue Date: 2017
Publisher: Покровськ: ДонНТУ, 2017. –77 с.
Citation: Затверджено навчально-методичним відділом ДВНЗ «ДонНТУ», протокол № 14 від 29.08.2017 р.
Abstract: Конспект лекцій із курсу «Теорія організацій» розроблено відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Конспект містить лекційний матеріал з курсу, а також список літератури, що рекомендується. Призначено для студентів всіх форм навчання напряму 6.030601«Менеджмент».
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28689
Appears in Collections:Конспекти лекцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Конспект лекций по теории организаций-2017.pdf1,44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.