Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28682
Title: РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПОЗИЦІЇ КОМПЛАЄНС-ФУНКЦІЇ БАНКУ
Other Titles: CREDIT RISK MANAGEMENT ACTIVITIES FROM THE STANDPOINT OF BANK-COMPLIANCE
Authors: Тельнова, Ганна Володимирівна
Keywords: комплаєнс, ризик, менеджмент, кредитна діяльність, банк
Issue Date: 2016
Publisher: Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Series/Report no.: ;№ 6.
Abstract: Статтю присвячено формуванню системи ризик-менеджменту кредитної діяльності в межах комплаєнс-функції банку, обґрунтуванню відповідних засад управління кредитними ризиками. Визначено переваги комплаєнс-програм у ризик-менеджменті кредитної діяльності. Доведено необхідність їх застосування в умовах інтеграції України до світової фінансової системи. Для практичної реалізації такого впровадження доцільно розробити єдину комплаєнс-програму, що враховує наступний комплекс заходів: створення єдиної незалежної вертикально інтегрованої комплаєнс-функції в банку; прийняття вищим органом управління єдиного комплаєнс кодексу банку та декларації комплаєнс з публікацією їх на Інтернет-сайті банку; прийняття кодексу поведінки (етичного кодексу) персоналу банку; розробку та впровадження політик, процесів і процедур в базових областях комплаєнс; розробку і впровадження системи комплаєнс-ризиків кредитної діяльності; розробку безперервної системи навчання та атестації персоналу за вимогами комплаєнса; включення завдань з комплаєнс-ризиків кредитної діяльності до складу ключових показників діяльності бізнес-підрозділів; періодичні звіти посадових осіб по комплаєнс вищим органами управління банку.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28682
ISSN: 1998 -7927
Appears in Collections:Тельнова Ганна Володимирівна, д.е.н., професор кафедри ОФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
стаття_2_ризик_менеджмент.docx70,75 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.