Поиск


Начать новый поиск
Добавить фильтры:

Используйте фильтры для уточнения результатов поиска.


Результаты 1-10 из 27.
Найденные ресурсы:
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2017Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Теорія організацій» для студентів всіх форм навчання із напряму підготовки 6.030601«Менеджмент»/ Уклад. Г.Б. Мирошниченко, Л.М.ВасилишинаМирошниченко, Ганна Борисівна; Василишина, Любов Миколаївна
2017Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Інфраструктура ринку» для студентів всіх форм навчання з напряму підготовки 6.030601«Менеджмент»Мирошниченко, Ганна Борисівна
2016Конспект лекцій з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Антикризове управління»Мирошниченко, Ганна Борисівна
2016Конспект лекцій з навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Основи менеджменту»Мирошниченко, Ганна Борисівна; Василишина, Любов Миколаївна
2020Конспект лекцій з дисципліни «Рекламний менеджмент» для студентів освітнього ступеня «магістр» денної та заочної форм навчання галузі знань 07 «Управління та адміністрування»Мізіна, Олена Вікторівна
2017Конспект лекцій з дисципліни «Стратегія підприємства» для студентів ОС «Бакалавр», денної форми навчання, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менедмент, 075 Маркетинг; галузі знань 0305 Економіка та підприємництво, напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємстваАмельницька, Олена Володимирівна
2021Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Теорія і історія менеджменту» для студентів освітнього ступеня Бакалавр галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчанняМізіна, Олена Вікторівна
2021Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» для студентів освітнього ступеня Бакалавр галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчанняМізіна, Олена Вікторівна
2016Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів напряму підготовки 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання)Марина, А.С.
2017Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Валютні операції» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Міжнародна економіка» усіх форм навчанняМарина, А.С.; Мойсеєнко, К.Є.