Конспекти лекцій Collection home page

Logo

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 31
Issue DateTitleAuthor(s)
2021-09Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни «Економіка і організація виробництва» для студентів ОС «бакалавр» спеціальностей 144 Теплоенергетика 171 Електроніка; 172 Телекомунікації та радіотехніка; 125 Кібербезпека денної та заочної форм навчання; 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології денної та заочної форм навчанняМирошниченко, Ганна Борисівна
2021-09Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Економіка і організація виробництва» для студентів, спеціальностей 144 Теплоенергетика 171 Електроніка; 172 Телекомунікації та радіотехніка; 125 Кібербезпека денної та заочної форм навчання; 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїМирошниченко, Ганна Борисівна
2021-09Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація виробництва» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальностей 144 Теплоенергетика, 171 Електроніка, 172 Телекомунікації та радіотехніка, 125 Кібербезпека, 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології денної та заочної форм навчанняМирошниченко, Ганна Борисівна
2016Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів напряму підготовки 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання)Марина, А.С.
2017Методичні рекомендації щодо виконання випускної кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 8.1800140 «Управління фінансово-економічною безпекою» усіх форм навчанняМарина, А.С.; Антоненко, В.М.
2017Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Валютні операції» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Міжнародна економіка» усіх форм навчанняМарина, А.С.; Мойсеєнко, К.Є.
2018Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування СО «Магістр» за освітньо-науковою програмою підготовки «Фінанси і кредит», освітньо-професійними програмами підготовки «Страхування та управління ризиками», «Фінансово-економічна безпека», денної та заочної форм навчання.Марина, А.С.
2018Робоча програма переддипломної практики для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування СО «Бакалавр» спеціалізації фінанси, банківська справа та страхування, денної та заочної форм навчання.Марина, А.С.
2018Робоча програма виробничої практики (ІІІ курс) для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування СО «Бакалавр» спеціалізації фінанси, банківська справа та страхування, денної та заочної форм навчання.Марина, А.С.
2018Робоча програма виробничої практики (ІІ курс) для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування ОС «Бакалавр» спеціалізації фінанси, банківська справа та страхування, денної та заочної форм навчання.Марина, А.С.; Рева, О.В.
2020Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Управління фінансовими ризиками» для студентів всіх форм навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхуванняМарина, А.С.; Антоненко, В.М.; Катранжи, Л.Л.; Коваленко, Ю.О.
2020Методичні рекомендації до виконання індивідуальної розрахункової роботи з дисципліни «Міжнародні фінанси» для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування усіх форм навчанняМарина, А.С.
2020Методичні рекомендації до виконання індивідуальної розрахункової роботи з дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 «Управління та адміністрування» усіх форм навчанняМарина, А.С.
2020Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік ІІ» для студенів спеціальності 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування усіх форм навчання.Марина, А.С.; Придатько, Е.М.
2020Методичні рекомендації до виконання індивідуальної розрахункової роботи з дисципліни «Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» усіх форм навчанняМарина, А.С.
2020Методичні рекомендації до виконання індивідуальної розрахункової роботи з дисципліни «Фінансова статистика» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» усіх форм навчанняМарина, А.С.
2021Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Теорія і історія менеджменту» для студентів освітнього ступеня Бакалавр галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчанняМізіна, Олена Вікторівна
2021Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Стратегія підприємства» для студентів освітнього ступеня Бакалавр галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчанняМізіна, Олена Вікторівна
2017Конспект лекцій з дисципліни «Стратегія підприємства» для студентів ОС «Бакалавр», денної форми навчання, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менедмент, 075 Маркетинг; галузі знань 0305 Економіка та підприємництво, напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємстваАмельницька, Олена Володимирівна
2020-03-24Сучасні управлінські технологіїМирошниченко, Ганна
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 31