Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28171
Title: Академічна мобільність студентів в межах європейського простору вищої освіти до 95 - річчя ДонНТУ
Authors: Збірник праць за результатами І Міжнародного студентського форуму
Keywords: мобільність, європейський освітній простір
Issue Date: Feb-2016
Publisher: Академічна мобільність студентів в межах європейського простору вищої освіти: Збірник праць. - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ,2016. - 128с.
Abstract: Академічна мобільність студентів в межах європейського простору вищої освіти: Збірник праць. - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2016. – 128с. У збірнику опубліковано матеріали І міжнародного студентського форуму: Академічна мобільність студентів в межах європейського простору вищої освіти. Матеріали присвячені обговоренню факторів, що стримують просування академічної мобільності в Україні, розроб- ленню практичних рекомендацій щодо їх подолання та сприяння оптимального балансу між внутрішньою й зовнішньою академічною мобільністю, імпортом та екс портом освітніх послуг задля прискорення інтеграції України у європейський і світовий науково-освітній простір. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, представників органів місцевого самоврядування, державних службовців, студентів.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/28171
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри загальнонаукової підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FORUM_2016_v_97_4 (5) (1).PDF3,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.