Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/28130
Title: Методичні вказівки до курсового проекту з Технології спорудження гірничих виробок
Authors: Бачурін, Леонід Леонідович
Бачуріна, Ярослава Павлівна
Браташ, Олена Олексіївна
Keywords: ТСГВ
спорудження гірничих виробок
проходка
Issue Date: Sep-2016
Publisher: КІІ ДонНТУ
Citation: Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія спорудження гірничих виробок» (для студентів напряму підготовки 6.050301 «Гірництво») / Л. Л. Бачурін, Я. П. Бачуріна, О. О. Браташ. – Покровськ: КІІ ДонНТУ, 2016. – 25 с.
Abstract: Наведено вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни циклу професійно-практичної підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки 6.050301 (184) «Гірництво» «Технологія спорудження гірничих виробок». Наведено вимоги щодо змісту проекту та його розділів, змісту та оформлення графічної частини, порядок виконання. Призначено для організації самостійної роботи студентів.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/28130
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри УГВіОП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МВ для курсового проекту по ТСГВ 2016.pdf969,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.