Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2789
Title: Соціологія дитинства як нова соціальна доктрина процесів реформування в освіті.
Authors: Самойленко, Н.В.
Keywords: дитинство, соціологія дитинства, десоціалізація, нова філософія розвитку особистості, інноваційна парадигма, модернізація освіти, соціальна відповідальність, соціальна місія батьків, соціальна компетенція, соціальна доктрина.
Issue Date: 2010
Publisher: Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Т. 11 Вип. 145, Донецьк, 2010, - с. 410-418
Citation: Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Т. 11 Вип. 145, Донецьк, 2010, - с. 410-418
Abstract: В статті розглядається необхідність формування нового напрямку в соціології – соціології дитинства. Обґрунтовуються теоретико-методологічні засади, впровадження нової парадигми розвитку дитини в умовах трансформації українського суспільства, що вибудовується на новій філософії сприйняття дитини, починаючи з пренатального періоду. Приділяється увага модернізації системи освіти та соціальній відповідальності і місії батьків.
Description: In the article the need for a new direction in sociology - sociology of childhood. Substantiated, theoretical and methodological principles, the introduction of a new paradigm of child development in terms of transformation of Ukrainian society that become on a new philosophy of perception of the child from the prenatal period. Attention is paid to upgrading education and social responsibility and on parents mission
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/2789
Appears in Collections:Статті кафедри соціології і політології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соціологія дитинства як нова соціальна доктрина.doc85,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.