Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2783
Title: Проблеми адаптації дітей-індиго в сучасному українському суспільстві.
Authors: Самойленко, Н.В.
Keywords: адаптація, діти-індиго, модернізація освіти, інноваційні методики, нестандартні діти, нова генерація дітей, соціальний факт, соціальна компетенція, соціалізація.
adaptation, indigo-children, modernization of education, innovative methods, non-standard children, new generation of children, social fact, social jurisdiction, socialization
Issue Date: 2009
Publisher: Збірник наукових праць «Наукова парадигма» Київського Національного педагогічного Університету № 84. – К, 2009, С. 181-190.
Citation: Збірник наукових праць «Наукова парадигма» Київського Національного педагогічного Університету № 84. – К, 2009, С. 181-190.
Abstract: В статті розглядаються специфічні особливості дітей-індиго, причини їх появлення, про¬блеми адаптації. Обґрунтовується необхідність модернізації системи освіти, впровадженн кардинальних змін в навчання та виховання сучасних дітей на засадах партнерства, діалогічного стилю, довіри. Окреслено шляхи подолання основних причин, що перешкоджують соціалізації нестандартних дітей.
Description: The specific features of indigo-children are examined in this article, reasons to their phenomenon, problems of adaptation. Also in this article is wrote about necessity of modernization of the system of education, introduction of cardinal changes is grounded for studies and education of modern children on principles of partnership, dialogic style, trust. Outlined ways of overcoming of principal reasons that interfere of the socializations of non-standard children.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/2783
Appears in Collections:Статті кафедри соціології і політологіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.