Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2745
Title: Електротехнічне матеріалознавство: Конспект лекцій. Для студентів навчального напряму 6.050301 "Електромеханіка"
Authors: Горячева, Тетяна Володимирівна
Keywords: Дієлектрики, поляризація, ,
електропровідність, пробій, втрати,магнітні матеріали
Issue Date: 2010
Publisher: м. Красноармійськ, КІІ ДонНТУ
Citation: Горячева Т.В. Електротехнічне матеріалознавство. Конспект лекцій для студентів навчального напряму 6.050301 "Електромеханіка". / Горячева Т.В., - Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2010 р. - 114 с.
Abstract: В конспекті лекцій розглянуті фізичні основи явищ, що протікають в діелектриках, провідниках, напівпровідниках та магнітних матеріалах. Надано класифікацію матеріалів, описуються їх електричні, фізико-хімічні та механічні властивості. Дана характеристика основних електротехнічних матеріалів. Приведені необхідні відомості про використання в техніці сучасних електротехнічних матеріалів. Конспект лекцій призначений для студентів навчального напряму "Електромеханіка". Може бути корисним для студентів при вивченні дисципліни "Основи електротехніки".
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/2745
Appears in Collections:Навчально-методичні видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Конспект лекцій електорматеріалознавство.pdf3,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.