Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2719
Title: Методичні матеріали з дисципліни „Психологія управління” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності „Менеджмент організації”
Authors: Сумин В.А
Гадецький В.Г
Кононова М.М
Issue Date: 2008
Citation: Методичні матеріали з дисципліни „Психологія управління” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності „Менеджмент організації”/ Красноармійськ: КІІ ДонНТУ, 2008 – 20 с.
Abstract: В методичних матеріалах наведено зміст і обсяг лекційного курсу, тематику індивідуальних робіт, контрольних робіт. З метою ефективної самостійної роботи сформульовані методичні вказівки щодо виконання індивідуальних та контрольних робіт, орієнтовні залікові питання, критерії оцінювання СРС. Надано список рекомендованої літератури.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/2719
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри загальнонаукової підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
метод. Психология управления.pdf161,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.