Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2714
Title: Методичний посібник щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни „Конфліктологія” для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 0502 – „Менеджмент”
Authors: Дяченко Н.І.
Issue Date: 2008
Citation: Методичний посібник щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни „Конфліктологія” для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом 0502 – „Менеджмент”./ Укладач Дяченко Н.І. – Красноармійськ: КІІ ДВНЗ „ДонНТУ”, 2008 – 42 с.
Abstract: В методичному посібнику наведено зміст і обсяг лекційного курсу, тематика індивідуальних робіт, контрольних робіт. З метою ефективної самостійної роботи сформульовані методичні вказівки щодо виконання індивідуальних та контрольних робіт, орієнтовні залікові питання, критерії оцінювання знань студентів. Надано список рекомендованої літератури.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/2714
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри загальнонаукової підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
конфликтология.pdf302,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.