Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/27134
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКалиновський, А. Я.-
dc.contributor.authorКалиновский, А. Я.-
dc.contributor.authorKalinovskiy, A.Ya.-
dc.contributor.authorЛарін, О. М.-
dc.contributor.authorЛарин, А. Н.-
dc.contributor.authorLarin, A.N.-
dc.contributor.authorСоколовський, С. А.-
dc.contributor.authorСоколовский, С. А.-
dc.contributor.authorSokolovskiy, S.A.-
dc.date.accessioned2014-07-14T05:16:19Z-
dc.date.available2014-07-14T05:16:19Z-
dc.date.issued2012-11-23-
dc.identifier.citationКалиновський А. Я. Визначення пружніх характеристик другої ступені ресорного підвішування візка для траспортування небезпечних вантажів із застосуванням коректора жорсткості / А. Я. Калиновський, О. М. Ларін, С. А Соколовський / Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ. – Горлівка, 2012. - № 1(14). – С. 66-69.en_US
dc.identifier.issn1990-7796-
dc.identifier.urihttp://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/27134-
dc.descriptionThe dynamic qualities of modern transport systems are limited by springing characteristics that are substantially insufficient for dangerous goods handling and the problem of improvement of which must be solved in the proposed design in the calculation of the elastic characteristics of the two-stage springing that incorporates stiffness correctors. The calculation of the elastic characteristic of the two-stage springing of the trolley using the stiffness corrector has found its significant nonlinearity and the presence of static equilibrium of the position with «quasi-zero» stiffness, that, on the one hand, reduces the possibility of resonant vibrations and, consequently, the dynamic effects on dangerous goods, and on the other hand, leads to difficulties in developing of the mathematical model and calculation of dynamic characteristics program of the trolley.en_US
dc.description.abstractДинамічні якості сучасних транспортних систем обмежені характеристиками ресорного підвішування, які є суттєво недостатніми для транспортування небезпечних вантажів і проблема покращення яких має бути вирішена в запропонованій конструкції при розрахунку пружних характеристик другого ступеня ресорного підвішування, що в своєму складі має коректор жорсткості. Розрахунок пружної характеристики другого ступеня ресорного підвішування візка з використанням коректора жорсткості, встановив її суттєву нелінійність і наявність у положенні статичної рівноваги ділянки з «квазінульовою» жорсткістю, що, з одного боку, сприяє зменшенню можливості виникнення резонансних коливань і, відповідно, динамічного впливу на небезпечний вантаж, а з іншого – призведе до відповідних складностей при розробці математичної моделі й програми розрахунку динамічних характеристик візка.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherАвтомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.en_US
dc.subjectПРУЖНІ ХАРАКТЕРИСТИКИen_US
dc.subjectКОРЕКТОРИ ЖОРСТКОСТІen_US
dc.subjectКВАЗІНУЛЬОВА ЖОРСТКІСТЬen_US
dc.subjectУПРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИen_US
dc.subjectКОРРЕКТОРЫ ЖЕСТКОСТИen_US
dc.subjectКВАЗИНУЛЕВАЯ ЖЕСТКОСТЬen_US
dc.subjectELASTIC PROPERTIESen_US
dc.subjectSTIFFNESS CORRECTORSen_US
dc.subjectQUASI-ZERO STIFFNESSen_US
dc.titleВизначення пружніх характеристик другої ступені ресорного підвішування візка для транспортування небезпечних вантажів із застосуванням коректора жорсткостіen_US
dc.title.alternativeОпределение упругих характеристик второй степени рессорного подвешивания тележки для транспортировки опасных грузов с применением корректора жесткостиen_US
dc.title.alternativeDetermination of Elastic Characteristics of Two-Stage Springing of Trolley for Dangerous Goods Handling Using Stiffness Correctoren_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:№1 (2012-14)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Калиновский, Ларин, Соколовский.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.