Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/27129
Название: Двигун GoEngine зі змінним ходом поршня й регульованим ступенем тиску. Кінематика, розрахунок, аналіз
Другие названия: Двигатель GoEngine с переменным ходом поршня и регулируемой степенью сжатия. Кинематика, расчет, анализ
GoEngine with Variable Piston Stroke and Regulable Compression Ratio. Kinematics, Calculation, Analysis
Авторы: Міщенко, Микола Іванович
Мищенко, Николай Иванович
Mishchenko, N.I.
Заренбін, Володимир Георгійович
Заренбин, Владимир Георгиевич
Zarenbin, V.G.
Колеснікова, Тетяна Миколаївна
Колесникова, Татьяна Николаевна
Kolesnikova, T.N.
Юрченко, Юрій Валерійович
Юрченко, Юрий Валериевич
Yurchenko, Yu.V.
Супрун, Володимир Леонідович
Супрун, Владимир Леонидович
Suprun, V.L.
Шляхов, Віталій Сергійович
Шляхов, Виталий Сергеевич
Shlyahov, V.S.
Підлісна, Марія Андріївна
Подлесная, Мария Андреевна
Podlesnaya, M.A.
Ключевые слова: ДВИГУН GOENGINE
СИЛОВИЙ МЕХАНІЗМ
КІНЕМАТИКА
ДОСЛІДЖЕННЯ
АНАЛІТИЧНА ЗАЛЕЖНІСТЬ КІНЕМАТИКА
ДВИГАТЕЛЬ GOENGINE
СИЛОВОЙ МЕХАНИЗМ
КИНЕМАТИКА
ИССЛЕДОВАНИЕ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КИНЕМАТИКИ
GOENGINE
POWER MECHANISM
KINEMATICS
STUDIES
ANALYTICAL DEPENDANCE OF KINEMATICS
Дата публикации: 23-ноя-2012
Издательство: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Библиографическое описание: Міщенко М. І. Двигун GoEngine зі змінним ходом поршня й регульованим ступенем тиску. Кінематика, розрахунок, аналіз / М. І. Міщенко, В. Г. Заренбін, Т. М. Колеснікова, Ю. В. Юрченко, В. Л. Супрун, В. С. Шляхов, М. А. Підлісна / Вісті Автомобільно-дорожнього інституту: науково-виробничий збірник / ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ. – Горлівка, 2012. - № 1(14). – С. 106-114..
Краткий осмотр (реферат): Наведено докладний опис методики розрахунку кінематики силового механізму нетрадиційного двигуна GoEngine, що розроблений інженером Bert de Gooijer. Наведено новий вираз для переміщення поршня в залежності від функції кута повороту колінчастого вала при регулюванні ходу поршня й ступеня стиску. Представлено деякі результати дослідження кінематики такого двигуна, у ході якого отримано графічні залежності переміщення, швидкості й прискорення поршня та ексцентрикової шийки від конструктивних параметрів силового механізму. У двигуні GoEngine регулювання ступеня стиску в широких межах (від 8 до 20 і вище) дозволяє змінювати хід поршня в невеликому діапазоні (від 0 до 3 %).
Описание: The detailed description of calculation procedure of kinematics of power mechanism of the nonconventional GoEngine engineered by Bert de Gooijer is given. The new expression for piston motion depending on crank angle function through piston stroke and compression ratio regulation is given. Some results of such engine kinematics studies are presented, by way of which the graphic motion, speed and notching up of piston and eccentric center shaft dependences from constructive characteristics of power mechanism are obtained. In GoEngine the compression ratio regulation in a large range (from 8 to 20 and above) allows to change a piston stroke in a small range (from 0 to 3 %).
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/27129
ISSN: 1990-7796
Располагается в коллекциях:№1 (2012-14)Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.