Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/27044
Название: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
Другие названия: Бухгалтерський облік основних засобів і йо­го вплив на формування власного капіталу
FIXED ASSETS ACCOUNTING AND ITS INFLUENCE ON THE EQUITY CAPITAL FORMATION
Авторы: ГАВРИЛЕНКО, В.А.
GAVRILENKO, V.A.
Гавриленко, В.А.
Ключевые слова: основні засоби
капіта­льні ремонти, уцінка
дооцінка
індексація
чи­стий прибуток
податок
податкові різниці
власний капітал
assets
capital improvement fund
markdown
value increase
devaluation
re­valuation
indexation
net income
tax differences
equity capital
облік основних засобів
ка­пітальні ремонти
уцінка
дооцінка
індексація
чистий прибуток
податок
податкові різниці
власний капітал
завищення оцінки власного капіталу
Дата публикации: 2012
Издательство: ДонНТУ
Библиографическое описание: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 42. – Донецьк, ДонНТУ, 2012. – 185 с.
Краткий осмотр (реферат): Розглянуті і проаналізовані всі операції в бухгалтерському обліку основних засобів, які впливають на формування власного капіталу. Виявлено основні протиріччя та неузгодженості в їх обліку з точки зору їх впливу на вла­сний капітал підприємства. Доведено, що включення уцінки основних засобів до витрат підприємства, а дооцінки на нерозподілений прибуток, при їх вибутті, призводить до подвійного відображення цих операцій у фінансових результатах. А це в свою чергу призводить до необгрунтованого завищення витрат і доходів і, відповідно, до штучного зміни власного капіталу. Крім того такі операції призводять до необгрунтованого (штучного) виникненню тимчасових відстрочених податкових різниць, які в свою чергу призводять до виникнення додаткових протиріч та неузгодженостей в процесі формування податку на прибуток, і відповідно, фінансових результатів. У підсумку це часто призводить до повного спотворення всієї фінансової звітності, в якій збиткові підприємства стають штучно прибутковими, а прибуткові - збитковими. Розроблені конкретні рекомендації щодо врегулювання виявлених протиріч та неузгодже ностей в бухгалтерському обліку основних засобів. Дана оцінка наслідків щодо впровадження запропонованих рекомендацій.
Описание: All operations in accounting assets that affect the formation of equity capital have been studied and analyzed. The basic contradictions and disagreements in their accounting in terms of their impact on its home capital have been revealed. It has been proved that the inclusion of fixed assets in the costs of the company, and revaluation of undistributed income at their disposal, result in double reflection of these operations in the finan­cial results. And this, in its turn, leads to unrea­sonably high costs and revenues and, consequent­ly, to an artificial change in equity capital. In addi­tion, such operations lead to unnecessary (artifi­cial) time deferred tax differences, which in their turn lead to additional contradictions and inconsistencies in the process of income tax formation and accordingly, to financial results. As a result, it often leads to a complete distortion of entire fi­nancial statements, in which unprofitable enterprises become artificially profitable, and profitable - unprofitable. Specific recommendations for the settlement of conflicts and inconsistencies identi­fied in the accounting of fixed assets have been worked out. The estimation of the outcomes of the implemented proposed recommendations has been given.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/27044
Располагается в коллекциях:Випуск 42

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
5.pdf516,41 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.