Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/26817
Title: СПІВВІДНОШЕННЯ МОРАЛЬНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ З РІВНЕМ АГРЕСІЇ
Authors: Перевознюк, Тетяна Олександрівна
Keywords: моральність
Issue Date: 2013
Publisher: Збірник матеріалов Міжнародної науково-практичної конференції (м.Донецьк, 30 листопада 2013р.), «Якість життя:потенціал та перспективи психологічної науки і практики» / Під,ред, Кафедри психології ДонНУ. – Донецьк: «Східний видавничий дім», 2013. – 562с. – С. 390-395
Abstract: Розглядаються особливості моральних суджень особистості студентів з різним рівнем агресії. Відзначено, що неагресивні студенти перебувають на рівні розвитку постконвеціональної моралі (цінність особистості визначається її правом бути рівною щодо інших, незалежно від сформованих взаємин та соціального статусу). Моральні судження агресивних студентів перебувають в стадії переходу з передконвеціонального рівня на конвенціональний рівень розвитку моральної свідомості (егоцентрична позиція – особистий інтерес, особисте задоволення).
Description: They are considered particularities of the moral judgments to personality of students with miscellaneous level of aggression. The research has shown that non-aggressive students are level development of postcontentious moral (value of person – be equal with other). The students’ moral judgments are level development of contentious moral (personal interest).
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/26817
Appears in Collections:Статті кафедри соціології і політології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Перевознюк Т.О. статья.docx26,83 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.