Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/26816
Title: Проблема організації самостійної роботи студентів як фактора оптимізації професійного навчання
Authors: Перевознюк, Тетяна Олександрівна
Keywords: організації самостійної роботи студентів
Issue Date: 2014
Publisher: Актуальные проблемы занятости населения: материалы II Международной междисциплинарной научно-практической конференции 30 апреля 2014 г. / отв.ред. к.филос.н.доц., Н.П.Рагозин. – Донецк: ДонНТУ, 2014. – 182с. – С. 132-134.
Abstract: Виконання завдань, що постали перед вищою освітою, вимагає пошуку шляхів удосконалення навчально-виховного процесу, розроблення нових методів та організаційних форм взаємодії викладача і студента. Важливим фактором підвищення ефективності навчального процесу є організація самостійної навчальної діяльності студентів, формування у них навиків самоосвіти та саморегуляції, готовності до постійного поповнення знань, розвиток творчого мислення, позитивного ставлення до навчання, відмова від авторитарної педагогіки та визнання педагогіки співробітництва.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/26816
Appears in Collections:Статті кафедри соціології і політології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Перевоз.проблема самост.роботи.студ. наша конф.2014.doc41 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.