Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/26712
Title: ВИВЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК КАМ’ЯНОВУЕІЛЬНИХ ВОДНИХ ЕМУЛЬСІЙ ПРОЦЕСУ КОКСУВАННЯ ВУЕІЛЬНОЇ ШАХТИ
Authors: Пульникова, Ю.В.
Крутько, І.Г.
Keywords: Фракційний склад смол
ПЕХ
аміачни води
полідисперсні стабільні системами
Issue Date: 2010
Publisher: ДонНТУ
Citation: Экологические проблемы индустриальных мегаполисов: сборник трудов международной научно-практической конференции. Донецк 26-28 мая 2010., - Донецк, ДонНТУ Министерства образования и науки Украины, 2010 - 247 с.
Abstract: Проведено визначення фракційного складу смолистих речовин аміачних вод процесу високотемпературного піролізу вугільної шихти. Показано, що смолиста дисперсна фаза складається переважно з ароматичних вуглеводнів, що мають суттєвий вплив на стійкість кам ’яновугільних емульсій.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/26712
Appears in Collections:Сборник трудов 2010

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pulnikova.pdf386,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.