Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/26632
Название: Обгрунтування параметрів рамно-анкерного кріплення для підтримання підготовчих виробок глибоких шахт
Другие названия: Ground of parameters of frame-anchor lining for support of the preparatory working of deep mines
Обоснование параметров рамно-анкерной крепи для поддержания подготовительных выработок глубоких шахт
Авторы: Shestopalov, I.N.
Шестопалов, И. Н
Шестопалов, І. М.
Ключевые слова: рамно-анкерне кріплення
оболонка із укріплених анкерами порід
параметри
схема анкерування
зона зруйнованих порід
рамно-анкерная крепь
оболочка из укрепленных анкерами пород
параметры
схема анкерования
зона разрушенных пород
frame-anchor lining
shell from the breeds fixed anchors
parameters
chart of anchorage
area of the blaste
Дата публикации: 2014
Издательство: ДонНТУ
Библиографическое описание: Шестопалов І. М. Обгрунтування параметрів рамно-анкерного кріплення для підтримання підготовчих виробок глибоких шахт. 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук
Краткий осмотр (реферат): Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалини ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Донецьк, 2014. В умовах шахти «Добропільська» встановлено, що при зведенні анкерів з розривом у часі 0-27 годин після виїмки породи, розвиток деформаційних процесів від контуру вглиб масиву зупиняється, при цьому зменшуються: кінцевий розмір ЗЗР – до 41 %, а зміщення контуру – до 1,7 рази у порівнянні з контрольною дільницею. При встановленні анкерів з розривом у часі 28-54 години після виїмки породи відбувається подальший ріст ЗЗР від контуру вглиб масиву та повне руйнування утворюваної порідно-анкерної оболонки. Проте, зміщення контуру зменшуються у 1,1-1,2 рази у порівнянні з контрольною дільницею. При встановленні анкерів з ще більшим розривом у часі зміщення порід покрівлі не відрізняються (різниця менше 10 %) від зміщень на контрольній дільниці. Отриманий комплекс залежностей для визначення допустимого розриву у часі між виїмкою породи та встановленням анкерів та НДС системи «рама–оболонка з укріплених анкерами порід–масив», яка враховує ступінь реалізації геомеханічних процесів, що відбулись у масиві на момент встановлення анкерів, а також іх розвиток у часі. Розроблені та запатентовані способи підвищення стійкості виробок з комбінованим кріпленням на основі анкерного, а також методика розрахунку параметрів комбінованого (анкерно-рамного та рамно-анкерного) кріплення, яка дозволяє диференційно визначити параметри кріплення. Шахтні випробування та впровадження рекомендацій з використання комбінованого кріплення у виробках на шахті «Добропільська» дозволили: зменшити зміщення покрівлі у 1,7 рази, отримати економічний ефект 4,1 млн. грн., затвердити об`єднанням “Добропіллявугілля» стандарт підприємства [СТП (02070826)(26319481):2010].
Описание: Dissertation for academic degree Candidate of Technical Science, specialty 05.15.02 – “Engineering of Underground Deposits Mining”. – State higher education institution “Donetsk National Technical University” of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Donetsk, 2014. It is experimentally set in the conditions of mine of «Dobropol'skaya», that erection of anchors with a break in time between the coulisse of breed and strengthening of frame lining anchors, not exceeding 27 hours, allows to stunt a growth of ZDR from a contour deep into massif. At a break in time of 27-54 hours providing integrity of the shell clamped anchors is impossible, however much displacements of breeds of roof diminish 1,3 time as compared to working, frame lining fastened only. Setting of anchors with a break in time, exceeding 54 hour, beside the purpose, as displacements of breeds of roof become practically the same, as well as in working with frame lining. Dependence is analytically got for determination of break in time between the coulisse of breed in a coalface and setting of anchors. A mathematical model, presented as a multi-layered, spherical shell from transversally isotropic layers, is developed, and dependences, describing a change TDS of the system «frame-shell from clamped anchors breeds-massif, are got». A model takes into account the degree of realization of geomechanical processes, произошедших in an massif in the moment of strengthening of frame lining anchors, and also their development in time. Developed and patented methods of increase of stability of working with combined lining on the basis of anchor, providing the decline of cost of support of working in 2-3 times. The method of calculation of parameters of frame-anchor constructions of lining is developed, taking into account the degree of realization of geomechanical processes in a containing massif, allowing differentiated to define the parameters of lining and provide the safe and safe state of working during all term of their service. Mine tests and introduction of the offered recommendations on fastening of the preparatory working combined lining on the mine of «Dobropol'skaya» allowed to provide their protracted stability and get an economic effect in size of 4,1 million Uah due to diminishing of expenses on fastening, to confirm the association of «Dobropol'eugol'» standard of enterprise [STE (02070826)(26319481):2010].
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/26632
Располагается в коллекциях:Автореферати

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
shestopalov.pdf2,54 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.