Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2655
Title: М Е Т О Д И Ч Н І В К А З І В К И до лабораторних і контрольних робіт по програмуванню мовою Паскаль ч а с т и н а 1
Authors: Назаренко, В.И.
Демеш, Н.С.
Юсупова, К.Б.
Issue Date: 6-Dec-2010
Description: Методичні вказівки до лабораторних і контрольних робіт по програмуванню мовою Паскаль, частина 1 (для студентів спеціальності 7.091501 “Комп'ютерні мережі і системи” прискореної форми навчання). Укладачі: В.І. Назаренко, Н.С.Дємєш, .К.Б.Юсупова.- Донецьк: ДонНТУ, 2010. - 55 с. Наведено методичні вказівки до лабораторної роботи № 1 і контрольної роботи № 1, що виконуються у першому семестрі відповідно до навчального плану спеціальності «Комп'ютерні мережі і системи» прискореної форми навчання. По лабораторній роботі № 1 «Обробка одновимірних масивів» наведено 50 варіантів завдань, стільки ж завдань записано для контрольної роботи № 1 «Обробка матриць». Матеріал посібника містить також загальні методичні вказівки, спрямовані на формування у студентів сучасного стилю програмування.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/2655
Appears in Collections:Навчально-методичні публікації кафедри комп'ютерної інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Text1.pdf1,17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.