Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/26430
Title: Містобудівні методи підвищення безпеки міського руху на вулично-дорожній мережі (на прикладі міст Донецької області)
Other Titles: Градостроительные методы повышения безопасности городского движения на улично-дорожной сети (на примере городов Донецкой области)
Authors: Толок, Олександр В'ячеславович
Толок, Александр Вячеславович
Keywords: містобудівне проектування
міський рух
city planning
network of streets
Issue Date: 19-May-2014
Abstract: Дисертація присвячена удосконаленню існуючого й розробці нового методичного забезпечення прийняття рішень про доцільність застосування містобудівних методів підвищення безпеки міського руху на вулично-дорожній мережі на різних етапах містобудівного проектування з використанням методів математичного моделювання. Застосовано системний підхід до дослідження стану безпеки руху в містах. Розроблені багатофакторні математичні моделі оцінки стану безпеки руху в містах. Виявлені закономірності впливу величини інтенсивності руху транспорту на безпеку руху на нерегульованих перехрестях. Розроблено новий підхід до дослідження розподілу дорожньо-транспортних пригод на вулично-дорожній мережі, що полягає в виділенні на вулично-дорожній мережі небезпечних для руху зон. Розроблено і формалізовано процедуру обґрунтування доцільності застосування містобудівних методів підвищення безпеки міського руху на вулично-дорожній мережі на стадії проектування комплексної схеми організації дорожнього руху.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/26430
Appears in Collections:Дисертації, автореферати кафедри "Транспортні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref Толок.pdf436,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.