Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/26287
Title: 22/21 Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Комп’ютерна техніка та програмування»
Authors: Корольов, Марк Євгенович
Кравченко, Роман Сергійович
Keywords: Комп’ютерна техніка та програмування
Алгоритм
Microsoft Visual Studio
.NET
Visual Basic .NET
Масиви
Модулі
Графіка
Issue Date: 1-Oct-2014
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646
Citation: Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Комп’ютерна техніка та програмування» (для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології» (за видами транспорту) денної та заочної форм навчання) [Електронний ресурс] / укладачі: М. Є. Корольов, Р. С. Кравченко. – Електрон. дані. – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2013. – 1 електрон. опт. диск (CD-R); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 MB RAM; WINDOWS XP/Vista/7; MS Word 2000–2010
Abstract: Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Комп’ютерна техніка та програмування» визначають мету й задачі курсової роботи, її структуру й зміст, містять вихідні дані, зміст самостійної роботи студента під час виконання курсової роботи. Метою виконання курсової роботи є набуття студентами практичних вмінь і навичок зі створення алгоритмів для роботи з масивами як сукупності даних, із зовнішніми файлами, у яких можуть зберігатися ці данні, та при візуалізації різноманітних технічних процесів. Методичні вказівки є частиною мультимедійного навчального комплексу «АРМ викладач-студент», який містить додатковий матеріал, що необхідний для виконання курсової роботи.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/26287
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри "Прикладна математика і інформатика"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_21.pdf4,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.