Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/26255
Title: Стабілізаційні можливості конвертерної плавки
Authors: Горбачова, М.В.
Keywords: середньоквадратичне відхилення
перерозподілення
коефіцієнт кореляції
достовірність
Issue Date: 2011
Publisher: ДонНТУ
Citation: Металлургия XXI столетия глазами молодых/ Материалы всеукраинской научно-практической конференции студентов физико-металлургического фа-культета ДонНТУ. - Донецк: ДонНТУ, 2011. - 213 с.
Abstract: Тенденція до самостабілізації теплового балансу плавки спостерігається по ходу кампанії футерівки конвертера. Внаслідок зносу стінок реторти проходить зміна тепловтрат конвертера і глибини спокійного металу. Остання впливає на гідродинаміку ванни, що призводить до зміни окисненості шлаку Характер зміни частки оксидів заліза в шлаку співпадає з екстремальною кривою тепловтрат, забезпечуючи суттєву їх компенсацію. Модель киснево-конвертерної плавки, що створена з урахуванням факторів самостабілізації масо- і теплообмінних процесів, дозволяє підвищити точність керування вихідними параметрами продувки.
Description: Керівник – д.т.н., професор кафедри ФХОТМ Богушевський В.С.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/26255
Appears in Collections:Металлургия XXI столетия глазами молодых, 2011

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Горбачова.pdf173,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.