Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/26246
Title: ФОРМИРОВАНИЕ УСИЛИЙ РЕЗАНИЯ НА РЕЗЦАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ПРОХОДЧЕСКОГО КОМБАЙНА С УЧЕТОМ ИХ ЗАТУПЛЕНИЯ
Other Titles: ФОРМУВАННЯ ЗУСИЛЬ РІЗАННЯ НА РІЗЦЯХ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПРОХІДНИЦЬКОГО КОМБАЙНА З УРАХУВАННЯМ ЇХ ЗАТУПЛЕННЯ
FORMING CUTTING FORCES ON THE TOOLS OF HEADING MACHINE’S CUTTING UNIT CONSIDERING THEIR BLUNTING
Authors: Шабаев, О.Е.
Хиценко, Н.В.
Бридун, И.И.
Шабаєв, О.Є.
Хіценко, М.В.
Бридун, І.І.
Shabayev, O.Ye.
Khitsenko, N.V.
Bridun, I.I.
Keywords: проходческий комбайн
резец
износ
удельные энергозатраты
усилие резания
диагностика
прохідницький комбайн
різець
знос
питомі енерговитрати
зусилля різання
діагностика
heading machine
cutter
wear
specific energy consumption
cutting force
diagnostics
Issue Date: Apr-2014
Publisher: ГВУЗ "ДонНТУ"
Citation: У міжнародному збірнику наукових праць наведені деякі питання теорії та практики обробки виробів прогресивними методами, показані досягнення та шляхи розвитку технологічного обладнання, оснащення, металорізального інструмента та нанесення спеціальних покриттів на вироби машинобудування. Розглянуті окремі аспекти автоматизації виробничих процесів і надійності технологічного обладнання. Висвітлені сучасні проблеми матеріалознавства у машинобудуванні. В даному збірнику друкуються вчені та провідні фахівці із України, країн близького та далекого зарубіжжя. Призначений для науково-технічних робітників, ІТР і спеціалістів у галузі машинобудування.
Series/Report no.: Прогрессивные технологии и системы машиностроения;2(48)'2014
Abstract: Установлена возможность косвенной оценки степени износа резцового инструмента на основе обработки данных непрерывной регистрации тока двигателя привода исполнительного органа. Экспериментально установлена линейная регрессионная зависимость удельных энергозатрат за цикл обработки забоя от объема разрушенной горной массы. Предложены зависимости, позволяющие учесть влияние затупления поворотных резцов типа Р32-70 на формирование усилия резания в функции от объема разрушенного горного массива и его прочности. Обоснованы состояния режущего инструмента, которые должны учитываться при моделировании рабочего процесса разрушения горного массива исполнительным органом проходческого комбайна
Description: Встановлено можливість непрямої оцінки ступеня зносу різцевого інструмента на основі обробки даних безперервної реєстрації струму двигуна приводу виконавчого органу. Експериментально встановлена лінійна регресійна залежність питомих енерговитрат за цикл обробки вибою від об’єму зруйнованої гірської маси. Запропоновано залежності, що дозволяють врахувати вплив затуплення поворотних різців типу Р32-70 на формування зусилля різання у функції від об’єму зруйнованого гірського масиву і його міцності. Обґрунтовано стани різального інструменту, які повинні враховуватися при моделюванні робочого процесу руй-нування гірського масиву виконавчим органом про-хідницького комбайна.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/26246
ISSN: 2073-3216
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри гірничих машин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
shhicbri.pdf252,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.