Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/25315
Title: ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І ШЛЯХИ ЗАХИСТУ ВІД НЬОГО
Authors: Поддубна, Ю.Е.
Кутовий, В.О.
Keywords: електромагнітні промені
випромінювання
Issue Date: 2001
Publisher: Донецкий национальный университет
Citation: Поддубна Ю.Е., Кутовий В.О., ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І ШЛЯХИ ЗАХИСТУ ВІД НЬОГО // ХХІ Всеукраїнська наукова конференція аспірантів і студентів "Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів". Збірка доповідей. Том 2. Донецьк, 2011.-С. 116-117
Abstract: В нашому оточуючому середовищі, окрім природних джерел електромагнітних променів, небезпеку для людини створюють і штучні джерела військового, промислового і побутового призначення. Електромагнітні джерела цивільного призначення включають в себе промислове обладнання, чисельні радіостанції і телецентри, інтерференція від хвиль яких досягає великих значень, мобільні телефони, комп'ютери та інші побутові прилади. Вони, наче електромагнітна павутина, обкутують середовище проживання людини, відбираючи у неї здоров'я.
Description: In our environment, in addition to natural sources of electromagnetic rays pose a danger to humans and artificial sources of military, industrial and residential applications. Electromagnetic sources for civil uses include industrial equipment, numerous radio stations and telecentres, interference of waves reaches high values​​, cell phones, computers and other appliances. They like electromagnetic Wide Web, obkutuyut human habitat, taking care of her.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/25315
Appears in Collections:Публікації кафедри "Екологія і безпека життєдіяльності"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
s8poddubna.pdf165,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.