Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/25118
Title: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ» (ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 7.07010102, 8.07010102 «ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І УПРАВЛІННЯ НА ТРАНСПОРТІ (АВТОМОБІЛЬНОМУ)» ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ) ЧАСТИНА 2
Authors: Куниця, А. В.
Артамонова, Ю. В.
Меженков, А. В.
Issue Date: 2012
Publisher: Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет", вул. Кірова, 51, м. Горлівка, Донецька обл., Україна, 84646.
Citation: Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» (для студентів спеціальності 7.07010102, 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)» денної та заочної форм навчання) частина 2 [Електронний ресурс] / укладачі А. В. Куниця, Ю. В. Артамонова, А. В. Меженков. – Електрон. дані. – Горлівка: ДВНЗ «ДонНТУ» АДІ, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-R); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 MB RAM; WINDOWS 98/2000/NT/XP; MS Word 97–2000. – Назва з титул. екрану.
Series/Report no.: 16/98-2012-02;
Abstract: Наведено вихідні дані, теоретичні відомості, практичні завдання й контрольні питання для виконання кожного практичного заняття, типові форми транспортної документації, які необхідно заповнити відповідно до завдань.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/25118
ISSN: 1990-7796
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали кафедри "Транспортні технології"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16-98 ПР ТЭД часть 2.pdf347,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.