Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/2504
Title: Методичні рекомендації щодо організації СРС з дисципліни «Технологія гірничого виробництва»
Authors: Теряник, Віктор Іванович
Бачуріна, Ярослава Павлівна
Keywords: технологія гірничого виробництва
СРС
кафедра ГіОП
методичні рекомендації
Issue Date: Sep-2011
Publisher: Видавничий центр КІІ ДонНТУ
Citation: Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Технологія гірничого виробництва» для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» / Укл. В. І. Теряник, Я. П. Бачуріна – Красноармійськ: 2011. – 19 с.
Abstract: У методичних рекомендаціях викладено основні матеріали, які можуть бути корисні студентові при самостійному опрацюванні теоретичного та практичного матеріалу з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Технологія гірничого виробництва». Методичні рекомендації містять навчальну програму дисципліни, перелік питань для самоконтролю студента, перелік практичних занять, завдання для індивідуальної контрольної роботи студентів та список рекомендованої літератури.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/2504
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри управління гірничим виробництвом

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МВ до СРС з курсу ТГР.pdf518,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.