Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/24731
Title: Деякі результати дослідження відключення циліндрів в автомобільному бензиновому двигуні внутрішнього згоряння
Authors: Міщенко, Микола Іванович
Заренбін, Володимир Георгійович
Шляхов, Віталій Сергійович
Колеснікова, Тетяна Миколаївна
Юрченко, Юрій Валерійович
Корольова, Анна Сергіївна
Keywords: двигун внутрішнього згоряння
відключення циліндрів
паливна економічність
дослідження
internal combustion engine
cylinder deactivation
fuel economical
research
Issue Date: 2013
Publisher: Вісник СевНТУ.
Citation: Міщенко М.І. Деякі результати дослідження відключення циліндрів в автомобільному бензиновому двигуні внутрішнього згоряння / М.І. Міщенко, В.Г. Заренбін, Т.М. Колеснікова, Ю.В. Юрченко, B. C. Шляхов, А.С. Корольова // Вісник СевНТУ. Серія машиноприладобудування і транспорт: зб. наукових праць. – 2013. – Вип. 142. – С. 84–87.
Abstract: Наведено деякі результати досліджень автомобільного двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ) з відключенням циліндрів, що ведуться на кафедрі «Автомобільний транспорт» Автомобі-льно-дорожнього інституту ДВНЗ «ДонНТУ». Експериментально одержано вплив кількості пра-цюючих циліндрів на кут відкриття дросельної заслінки в шестициліндровому двигуні при різних частотах обертання колінчастого вала. Показано, що паливна економічність двигуна покращу-ється зі зменшенням кількості працюючих циліндрів і збільшенні частоти обертання колінчастого вала і знаходиться в межах від 28 до 42 %. Наведено рівняння регресії, що отримані за резуль-татами проведених досліджень.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/24731
ISSN: 2307-6488
Appears in Collections:Публікації кафедри "Автомобільний транспорт"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stat_Sevastopol_2013.pdf469,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.