Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/24716
Title: Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Технологія спорудження гірничих виробок» для студентів напряму підготовки 6.050301
Authors: Бачурін, Леонід Леонідович
Бачуріна, Ярослава Павлівна
Keywords: проведення виробок
ТСГВ
проведение выработок
строительство подземных сооружений
спорудження гірничих виробок
технологія
Issue Date: Dec-2013
Publisher: КІІ ДонНТУ
Citation: Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Технологія спорудження гірничих виробок» для студентів напряму підготовки 6.050301 / Укл. Л. Л. Бачурін, Я. П. Бачуріна. – Красноармійськ: 2013. – 22 с.
Abstract: У методичних рекомендаціях викладено основні матеріали, які можуть бути корисні студенті при самостійному опрацюванні теоретичного та практично-го матеріалу з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Технологія спорудження гірничих виробок». Наведено програму курсу, перелік навчальної і довідкової літератури, контрольні запитання для самоконтролю; перелік тем практичних занять і перелік питань до іспиту.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/24716
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри УГВіОП

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МВ СВ курсу ТСГВ - 2013.pdf644,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.